Bosnahersek.ba

Internet portal Bosnahersek.ba je u vlasništvu Agencije za reklamu i prevodilačke usluge “TAG”. Internet portal Bosnahersek.ba jedini ove vrste na internet nebu i kao takav vodeći turistički portal na turskom jeziku u Bosni i Hercegovini. Navedeni portal predstavlja nezvanični promotivni kanal destinacije Bosne i Hercegovine- jedinstvene turističke destinacije bogatog kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa na turskom govornom području.  Poznavaocima turskog jezika Bosnahersek.ba nudi informacije o onome …

Read More

Kontakt